Gepubliceerd op: 15-05-2019

Op de VVSG-Klimaatdag bleek dat vele gemeenten en steden nog geïnteresseerd waren om aan te sluiten bij de Green Deal Circulair Bouwen. Daarom geven de initatiefnemers de lokale besturen nog de kans om alsnog in te schrijven door dit formulier in te vullen.

Op 22 februari 2019 lanceerde de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw op initiatief van Vlaanderen Circulair, de OVAM en de Vlaamse Confederatie Bouw de Green Deal Circulair Bouwen. Meer dan 300 bouwbedrijven, bouwmateriaalproducenten, lokale en regionale overheden, private bouwheren, onderzoekers en andere organisaties engageerden zich om samen te werken rond circulair bouwprojecten en hierover uit te wisselen binnen dit lerend netwerk.

Tijdens één van de inspiratiedagen van 2019 (23 mei, 3 oktober of 5 december) kan de juridisch bevoegde verantwoordelijke de engagementsverklaring ondertekenen. Meerdere mensen uit verschillende diensten (bouwdienst, duurzaamheidsverantwoordelijke, strategische dienst, ...) kunnen deelnemen aan de inspiratiedagen en dus genieten van de opgedane kennis. Verder betekent het ondertekenen dat je je als lokaal bestuur engageert om mee te stappen in een proefproject rond circulair bouwen, als aanbieder van een werf, als bouwheer of als facilitator van een circulair bouwproject.