sport volleybal deontologische code

Auteur:

Gepubliceerd op: 19-11-2020

Uit een zelfevaluatie van de stedelijke organisatie in Stad Brugge kwam het risico op integriteitsschendingen en belangenconflicten als hoge prioriteit naar voren. De stad werkte daarom via een NENO-project - Naar Een Nieuwe Organisatie - aan een nieuwe deontologische code.

Een overkoepelende werkgroep vernieuwde de algemene code, om deze vervolgens door alle diensten apart te laten vertalen voor hun particuliere werking. Voor de sportdienst werd deze oefening uitgevoerd via het wekelijks teamoverleg. De resultaten werden verduidelijkt bij alle toezichthouders in de sporthallen door de ploegbaas.

Lees op de website van de Vlaamse Overheid meer over deze goede praktijk of contacteer de algemeen directeur en sportdienst voor meer info. De deontologische code kan je online downloaden.

Henk Keygnaert