Auteur:

Gepubliceerd op: 22-02-2021

De voorbije jaren namen heel wat Vlaamse gemeenten stappen in de lokale vertaling van de internationale Agenda 2030 met 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's). Eén van de uitdagingen blijft echter het monitoren van lokale verwezenlijkingen op het vlak van de SDG's en hoe hierover te rapporteren en te communiceren. 

De VVSG ondersteunt gemeenten in hun zoektocht naar manieren om aan SDG-monitoring en -rapporteirng te doen. Zo werken we de komende maanden aan een inspiratiegids.

We zijn nog op zoek nog praktijkvoorbeelden van gemeenten die reeds inzetten op SDG-monitoring en -rapportering. Werkt jouw gemeente met SDG-indicatoren? Heb je een dashboard waarin je evoluties met betrekking tot de SDG's opvolgt? Geef je de SDG's een plaats in jouw beleidsrapportering (bv. kwartaalrapporten of raads- en collegevoorstellen)? Communiceer je over je bijdrage aan de SDG's aan een breder publiek, bijvoorbeeld via een SDG-rapport, opvolging van indicatoren en/of concrete praktijkvoorbeelden? Heb je nog een andere strategie op aan SDG-monitoring en -rapportering te doen? Laat het ons dan weten via hanne.albers@vvsg.be. 

 

 

Hanne Albers