Auteur:

Gepubliceerd op: 24-06-2020

Lokale besturen houden bij de inrichting van hun openbare ruimte nog te weinig rekening met de manier waarop vrouwen die beleven. Wat kunnen steden en gemeenten doen om de publieke ruimte meer gender-inclusief te maken? De Algemene Directie Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken ontwikkelde een gids met tips en goede praktijken
 

De publieke ruimte wordt bepaald door seksuele codes of gendernormen

Het gebruik van de publieke ruimte wordt bepaald door seksuele codes of gendernormen. Zo verplaatsen vrouwen zich anders in de stad dan mannen. Vrouwen volgen andere trajecten en ook hun motivatie voor verplaatsing verschilt significant van die van mannen. Die ongelijke toegang en gebruik van de publieke ruimte versterkt niet alleen het onveiligheidsgevoel van vrouwen maar stelt ook een beperking in hun bewegingsvrijheid en mobiliteit in hun stad, gemeente of wijk. Dit heeft vaak negatieve gevolgen voor de zelfontwikkeling van vrouwen.
 

De gids Gender en Publieke ruimte als inspiratie 

De gids Gender en Publieke ruimte wil inspirerend zijn voor lokale besturen die werk willen maken van meer gender-inclusieve steden en gemeenten. Deze vertrekt vanuit concrete vragen: Hoe manifesteert gender zich in de publieke ruimte? Hoe verplaatsen vrouwen en mannen zich in de stad/gemeente/wijk? Worden vrouwen en mannen betrokken bij de besluitvorming over stad-, gemeente of wijk? Wordt er bij de constructie, het ontwerp en de organisatie van de stad, gemeente of wijk rekening gehouden met vrouwen en mannen? Genieten vrouwen en mannen op een gelijke manier van de infrastructuur en publieke diensten? Daarnaast komen ook vijf thema’s aan bod: gender mainstreaming, circulatie, urbanisatie, seksuele intimidatie op straat en participatie. Al deze thema’s worden ondersteund met goede praktijken. 
 

Meer info

Raadpleeg de volledige gids

Pieter Plas