Auteur:

Gepubliceerd op: 23-04-2021

Al valt de finesse van het politieke debat weg en gaat non-verbale communicatie wat verloren, toch verlopen de digitale vergaderingen van de gemeenteraad in coronatijden doorgaans vlot. Hybride vergaderingen met zowel fysieke als digitale deelnemers, lopen ietwat moeizamer. Toch moet het ook in de toekomst mogelijk zijn dat een gemeenteraadslid vanop afstand aan de vergadering van de gemeenteraad kan deelnemen als daar bijvoorbeeld medische of professionele redenen voor zijn. Dat blijkt uit een bevraging die de VVSG deed bij de voorzitters van de gemeenteraden. 

Finesse politieke debat valt weg

Het lokale politieke leven viel niet stil tijdens de coronacrisis, integendeel. Om veiligheidsredenen schakelden vele gemeenteraden ook over op digitaal vergaderen. Doorgaans loopt dat makkelijk, al kan het nooit een fysieke vergadering vervangen. Het wegvallen van de finesse van het politieke debat, het verlies van non-verbale communicatie en het gebrek aan digitale kennis of de vertrouwdheid met digitaal werken zijn de grootste obstakels. Bij hybride vergaderingen, met zowel fysieke als digitale deelnemers, komen daar technische moeilijkheden en een gebrek aan verbondenheid tussen beide groepen bovenop.

Ook na corona vergaderen op afstand mogelijk

De helft van de voorzitters vindt dat de gemeenteraad ook na de coronacrisis digitaal moet kunnen vergaderen. Bijvoorbeeld wanneer de raadsvoorzitter het wenselijk acht na overleg met burgemeester en  fractievoorzitters of voor hoogdringende agendapunten en met het akkoord van tweederde van de raadsleden. Ook al vergt het meer inspanningen om een hybride vergadering te leiden, toch vindt driekwart zelfs dat raadsleden in bepaalde situaties de fysieke vergadering digitaal moeten kunnen volgen. Het gaat dan voornamelijk om medische redenen, een professionele opdracht of studie in het buitenland of palliatief verlof of bijstand aan een zwaar ziek familielid. ‘De coronacrisis heeft ook de gemeenteraden de noodzakelijke digitale vlucht laten nemen. Laat ons focussen op de positieve punten en die blijvend invoeren. Als een raadslid dankzij die digitale mogelijkheid vanop afstand kan deelnemen aan de vergadering terwijl er anders een lege stoel staat, is dat een winst voor het lokale debat,’ aldus Wim Dries, voorzitter van de VVSG. Omdat dit een decreetwijziging vergt, is de VVSG hierover in gesprek met de Vlaamse Regering.

Nieuwe werkwijze vergt nieuwe afspraken

Dat digitaal en hybride vergaderen andere afspraken vergt dan bij een louter fysieke vergadering, is duidelijk. Zo pleiten de voorzitters vooral voor een duidelijke regeling over de geheime stemming, de wijze waarop raadsleden het woord vragen, de zicht- en hoorbaarheid van raadsleden bij aanvang en tijdens de vergadering en de chatfunctie. Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad moet dus worden aangepast. Daar kan de gemeenteraad zelf over beslissen.

Meer info: Nathalie Debast, verantwoordelijke perszaken VVSG, 0497/31.80.77


Lees ook

Nathalie Debast