Auteur:

Gepubliceerd op: 04-11-2020

Als er één speler is die wil investeren in riolering en wenst dat werken vooruitgaan, dan is het de gemeente. Daarom heeft de VVSG aan Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir gevraagd een rioolcontract af te sluiten met iedere gemeente met daarin afspraken over de doelstellingen en de financiering. De gemeenten mogen op die engagementen afgerekend worden. Dit is dé manier om de ontbrekende 15% riolering in Vlaanderen aan te leggen. Dat is de reactie van de VVSG op de Pano-reportage van woensdag 4 november ’20 over het gebrek aan riolering. 

Enorme vooruitgang gemaakt ondanks hoge kostprijs

De voorbije dertig jaar is de zuiveringsgraad van ons afvalwater geëvolueerd van 20% naar 85%.  De laatste 15% zijn de moeilijkste én de duurste. Dat heeft onder meer. te maken met lintbebouwing en verafgelegen gebieden die Vlaanderen rijk is.

Rioolbeheerders en gemeenten plannen om in de periode 2020-2024 een totaal van 3,4 miljard euro te investeren, dat is 1,1 miljard euro meer dan in de periode 2014-2018. Toen voerden ze 85% van de plannen effectief uit.

De kost van de riool komt niet alleen. Hierbij hoort ook de bovenbouw met wegeniswerken, aanleg fietspaden, groen, enzovoort. Als we naar de gehele kost kijken, is de Vlaamse rioolsubsidie goed voor 30%. Daarom zullen de lokale besturen deze legislatuur ook 5,85 miljard investeren in het openbaar domein.

Rioolcontract met iedere gemeente

Gemeenten schuiven geen verantwoordelijkheid van zich af en vragen meer verantwoordelijkheid. We vragen de minister om in te zetten op contracten met iedere gemeente met daarin concrete doelstellingen en bepalingen over de financiering. Op die engagementen mag de gemeente dan worden afgerekend.

Enkel samenwerking loont

In de Pano-reportage lijken gemeenten met weinig riolering hier heel bewust voor te kiezen. De vinger wijzen naar één speler is niet terecht en dient tot niets. De aanleg van riolering is veel complexer dan een loutere keuze van de gemeente. Het is een samenspel tussen verschillende actoren, waaronder de Vlaamse overheid, de gemeenten, Aquafin, de rioolbeheerder, AWV,… iedereen is daarbij onderhevig aan zijn eigen realiteit, procedures en financieringslijnen. De aanleg van riolering moet ook draagvlak hebben, dat betekent dat de gemeente ook de ‘bovenbouw’ goed moet aanpakken. De doorlooptijd is nu ongeveer zeven jaar. Dat heeft te maken met vergunningen, onteigeningsprocedures, enzovoort. Iedereen vindt dat te lang, het is goed dat de bevoegde minister de doorlooptijd wil verminderen. Ons aanvoelen is dat alle partners daar sterk op willen inzetten.

Proper water en propere waterlopen zijn een zaak van iedereen. De ambities moeten hoog zijn en kunnen enkel bereikt worden als iedereen samenwerkt en samen de doelstellingen bepaalt. We roepen de Vlaamse Regering op om het gesprek aan te gaan met de gemeenten hierover om te komen tot een gedragen partnerschap.

Meer info: Nathalie Debast, 0497/31.80.77

Nathalie Debast