Auteur:

Gepubliceerd op: 21-04-2020

Heel wat mensen zijn ongerust over de toekomst en uiten die bezorgdheid bij hun lokale mandatarissen. Daarom kochten een aantal gemeenten nu al comfortmondmaskers aan, dat zijn de maskers die sommige mensen nu al dragen als ze naar buiten gaan of gaan winkelen in de supermarkt. De VVSG begrijpt dat gemeenten niet willen talmen met de aankoop ervan. Tegelijk vraagt ze aan de federale overheid om een duidelijke exitstrategie naar voren te schuiven met daarin ook de normen en voorwaarden voor die mondmaskers.

Gemeenten nemen het voortouw

Na de laatste Nationale Veiligheidsraad van 15 april stelde de federale overheid ‘dat het dragen van een mondmasker – zelfs een zogenaamd comfortmasker – ook een belangrijke rol zal spelen in de afbouwstrategie.’ De druk vanuit de bevolking naar de gemeenten toe is hoog om ze ter beschikking te stellen; het is logisch dat vele gemeenten nu nadenken over eigen initiatieven om de bevolking een mondmasker te bezorgen, gaande van de aankoop van gefabriceerde mondmaskers tot het opzetten van ateliers om ze zelf te maken. Dit toont ook aan dat gemeenten niet afwachten en actie nemen wanneer ze dat nodig achten voor het welzijn van hun inwoners.

Federaal initiatief

Ook de federale overheid buigt zich over een mogelijk antwoord op het vraagstuk van de comfortmaskers. Wat dit precies zal inhouden, wordt waarschijnlijk duidelijk na de Nationale Veiligheidsraad van vrijdag 24 april. De VVSG vraagt de federale overheid om alleszins snel met een kader te komen: wanneer en waar moeten mensen deze dragen, aan welke normen en voorwaarden moeten zo voldoen, komt de federale overheid tussen in de aankoop…? Dat kader moet deel uitmaken van een veel ruimere exitstrategie waar ook de VVSG bij betrokken wil worden.

De VVSG schreef vandaag een formele brief aan de federale overheid met de vraag om duidelijkheid.

Nathalie Debast