Auteur:

Gepubliceerd op: 02-02-2021

Uit een rondvraag van de VVSG bij haar leden blijkt dat 292 van de 300 Vlaamse gemeenten dit jaar hun twee belangrijkste belastingtarieven op hetzelfde niveau houden als in 2020. In tegenstelling tot vorig jaar, toen 16% van de besturen het tarief van de aanvullende personenbelasting (APB) of de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV) wijzigde, houden de gemeenten hun tarieven stabiel. Gemeenten trekken de belastingen dus niet op, ondanks de impact van de coronacrisis - bekijk het webinar van januari 2021 voor meer info. 

In drie gemeenten verhoogt de belastingdruk, terwijl deze daalt bij drie gemeenten daalt. In de gemeenten waar er sprake is van een daling, kan men dit wijten aan de herziening van het APB-tarief. In twee gemeenten vindt er een lokale taxshift plaats, wat inhoudt dat het tarief op APB daalt en het tarief op de OOV stijgt. Het gemiddelde APB-tarief daalt zo naar 7,19%. Het gemiddelde OOV-tarief stijgt met één opcentiem, tot 897 opcentiemen.

De tarieven van 2020 en 2021 kan je terugvinden op onze website.

Ben Gilot