Auteur:

Gepubliceerd op: 18-06-2020

Bijna de helft van de steden en gemeenten besliste tijdens de coronacrisis om aan de inwoners aankoopbonnen te geven die ze bij de lokale handelaars of horeca kunnen gebruiken. Een op vier doet het niet, de andere zijn nog onbeslist. Dat blijkt uit een rondvraag van de VVSG bij de financieel directeurs.

Het is maar een van de maatregelen die men lokaal neemt om de lokale economie te doen heropleven. Het lokale winkel- en horecagebeuren is altijd erg belangrijk voor de gemeenten, zowel voor de werkgelegenheid als voor de leefbaarheid van een gemeente. Het is daarom logisch dat gemeenten ook in deze coronacrisis handelaars ondersteunen.

De maatregelen verschillen van gemeente tot gemeente: ofwel rechtstreekse ondersteuning aan handelaars, bijvoorbeeld een premie, vrijstelling of uitstel van belastingen; ofwel onrechtstreeks via een budget voor de bevolking of een combinatie. Hoe ze te werk gaat, beslist iedere gemeente zelf op basis van de eigen visie en context.

Veel meer info over alle maatregelen en praktijkvoorbeelden vind je op deze pagina.

Nathalie Debast