Auteur:

Gepubliceerd op: 26-09-2019

Laatste volledige legislatuur voor verstrijken deadline Europese Kaderrichtlijn Water

De gemeentelijke rioolopdracht is een grote uitdaging voor alle gemeenten en rioolbeheerders. Deze gemeentelijke legislatuur is de laatste volledige legislatuur voor het verstrijken van de definitieve deadline (eind 2027) van de Europese Kaderrichtlijn Water. We zullen met z’n allen moeten nagaan welke extra inspanningen we kunnen leveren.

Om de gemeentelijke rioolopdracht continu vooruit te laten gaan is het cruciaal dat de rioolopdracht goed geïntegreerd wordt in de gemeentelijke planning. AquaFlanders en de VVSG bezorgden hierover een brief aan alle gemeentebesturen

Bij de projecten die meehelpen aan de realisatie van de Europese Kaderrichtlijn water zijn er 3 categorieën:

1. projecten waarvoor Vlaanderen aan Europa al een deadline communiceerde;

2. projecten die Vlaanderen al in een subsidieprogramma opnam; en

3. projecten die nog moeten worden ingepland om het gemeentelijk aandeel in de doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn Water te realiseren.

Welke doelen halen?

Tot voor kort was niet duidelijk welke riooldoelen er precies moesten worden gehaald. Ondertussen kon de VMM dit juister bepalen. Mede op vraag van de ganse sector zorgde VMM voor een versnelde doorrekening en bezorgde deze informatie eind juni aan de gemeenten en rioolbeheerders.

De visie van AquaFlanders en de VVSG is dat de gemeenten en rioolbeheerders voor hun meerjarenplanning inschatten welk doel ze kunnen bereiken. Ze zullen hierbij ook rekening houden met andere beleidsprioriteiten. Met die informatie onderhandelt elke gemeente en rioolbeheerder met de Vlaamse overheid over het af te spreken doel. Is het gevraagde doel niet haalbaar, dan onderhandelen we over een herijking  van de doelstelling en/of een verhoging van de middelen. Elke  gemeente en rioolbeheerder spreekt met de Vlaamse overheid, VMM en Aquafin een haalbaar doel af voor deze legislatuur. Alle partners leggen dat vast in een wederzijds engagement.  

Christophe Claeys