Auteur:

Gepubliceerd op: 04-06-2020

De Gemeentelijke Holding boekte in 2019 ca. 2,2 miljoen euro winst, tegenover een verlies van 8,2 miljoen euro in 2018. Dat blijkt uit de jaarrekening 2019.

Ondanks dit positieve resultaat heeft de Gemeentelijke Holding nog steeds een negatief eigen vermogen van bijna 969 miljoen euro. De uitstaande schulden bedragen 1144 miljoen euro, terwijl de resterende activa slechts 176 miljoen euro waard zijn.

De Gemeentelijke Holding is al sinds eind 2011 in vereffening. De Holding kwam in zwaar weer terecht na de bankencrisis. De participatie in Dexia verloor toen zo goed als alle waarde, waardoor de Gemeentelijke Holding niet langer kon overleven. De vereffenaars hebben als opdracht om de resterende activa tegen zo goed mogelijke voorwaarden te realiseren en dat is intussen ook voor het grootste deel gebeurd. De opbrengst van die verkoop gaat vooral naar de verdere aflossing van de bankschulden.

De gemeenten moeten niet rekenen op een vergoeding voor hun presentatie. Mogelijk zijn er wel nog wat middelen om een deel van een toegekend maar nooit uitbetaald dividend te betalen, maar ook dat is lang niet zeker.

Dat de vereffening nog altijd loopt, heeft mee te maken met twee rechtszaken. De gemeenten Schaarbeek en Linkebeek procedeerden tegen de kapitaalverhoging van 2009. Ze kregen in eerste aanleg ongelijk, maar gingen in beroep. Een tweede rechtszaak spande de Holding zelf aan tegen de Federale Participatiemaatschappij over de verkoop van aandelen Astrid. Die zaak verloor de Holding in eerste aanleg, maar de vereffenaars gingen in beroep. Het kan nog tot 2022 duren eer er in beide zaken een uitspraak valt.

De Gemeentelijke Holding houdt haar algemene vergadering op 24 juni. Alle gemeentelijke aandeelhouders werden hierop intussen uitgenodigd.

VVSG-leden vinden op het VVSG-Kennisnetwerk meer achtergrondinformatie over de Gemeentelijke Holding.

Jan Leroy