Auteur:

Gepubliceerd op: 14-05-2019

De ontvangsten van de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV) stijgen hoofdzakelijk door de automatische indexatie van de kadastrale inkomens. Dat blijkt uit een studie van ING over de gemeentelijke fiscaliteit.

 

ING onderzocht in haar studie onder andere de OOV-opbrengsten uit woningen. Tussen 2006 en 2017 stegen die voor alle Belgische gemeenten. Ongeveer 50% van die stijging is te verklaren door de automatische indexatie van de kadastrale inkomens. De toename van de kadastrale inkomens verklaart 42% van de stijging, terwijl dat tariefveranderingen slechts 9% verklaren. In de studie wordt ook toegelicht dat gemeenten die in sterk verstedelijkt gebied liggen eerder geneigd kunnen zijn om het OOV-tarief te laten stijgen, aangezien het voor die gemeenten moeilijker is om het KI te doen laten groeien door extra woningen te bouwen. ING rekende voor dat de OOV-ontvangsten voor de Vlaamse gemeenten met 395 miljoen euro zouden toenemen indien er een alternatief voor het KI zou worden toegepast. Ook de VVSG pleit er in haar memorandum voor om het totaal verouderde en niet meer verdedigbare kadastraal inkomen te vervangen door een echte en geregeld geactualiseerde waardering van onroerende goederen.

 

De studie gaat ook in op de aanvullende personenbelasting (APB). Door de progressieve belastingschalen werkt het APB-tarief als een soort hefboom: een stijging van het tarief van 7% naar 7,5% doet de inkomsten met ongeveer 7% stijgen. Ten slotte wordt in de studie verklaard waarom een stijging van het aantal inwoners in een gemeente niet per definitie leidt tot een stijging van de APB-ontvangsten.

 

Bekijk de studie.

Ben Gilot