Auteur:

Gepubliceerd op: 24-07-2019

15 vervoersregio’s maken de komende maanden vervoersplannen om het openbaar vervoer en de totale mobiliteit te optimaliseren in onze 300 Vlaamse gemeenten en steden. In de schoot van de VVSG ging op 22 juli 'het gemeentelijk ondersteuningsplatform vervoerregiowerking' van start. Coördinator Guido Vaganée en stafmedewerker Mathieu Cockhuyt zullen de lokale besturen mee ondersteunen in het intergemeentelijk proces van de vervoerregiowerking. Naast ondersteuning en begeleiding wordt er ook werk gemaakt van een kennisdatabank vervoerregiowerking die lokale mandatarissen en medewerkers in de toekomst toegang biedt tot inspirerende goede voorbeelden uit binnen- en buitenland. Guido en Mathieu starten eerstdaags met een kennismakingsronde bij alle bestuurlijk en ambtelijke voorzitters. Je ontmoet hen zeker binnenkort bij het vervoerregio-overleg in je regio.

Heb je vragen of suggesties? Neem gerust contact op.

Guido Vaganée – Coördinator Vervoerregiowerking – guido.vaganee@vvsg.be 
Mathieu Cockhuyt – Stafmedewerker – mathieu.cockhuyt@vvsg.be

Mathieu Cockhuyt