Auteur:

Gepubliceerd op: 27-05-2020

Sinds 18 mei is de automatische toekenning van de dagpremies in het kader van de coronahinderpremie stopgezet. Enkel de ambulante handelaars waaraan door het lokaal bestuur een gebruikelijke standplaats wordt geweigerd kunnen vanaf 18 mei nog een dagpremie ontvangen. Zij hebben hiervoor een gemeentelijk attest nodig.

Er zijn 3 omstandigheden waaronder een ambulante handelaar een attest kan aanvragen bij de gemeente:

  1. Abonnementshouder op de markt: de marktkramer met een abonnement die door beperkingen van de gemeente ingevolge de coronamaatregelen niet kan deelnemen aan de openbare markt
  2. Gekende losse deelnemer: de losse deelnemer die door beperkingen van de gemeente ingevolge de coronamaatregelen niet kan deelnemen aan de openbare markt. Hij moet gekend zijn door de gemeente en de gemeente bevestigt dat deze ambulante handelaar in de periode van 13 maart 2019 tot 13 maart 2020 minstens 1 keer als losse deelnemer heeft deelgenomen aan de markt waarvoor hij de dagpremie aanvraagt.
  3. De ambulante handelaar met een abonnement voor standplaats op het openbaar domein buiten de openbare markt die ingevolge coronamaatregelen geen toelating krijgt van de gemeente om zijn standplaats in te nemen.

Meer info over de modaliteiten en aanvraagprocedure van de verlengde dagpremie vind je op de website van VLAIO.

Er is ook een modelformulier voor dit gemeentelijk attest beschikbaar. Zie ook voorbeeld van ingevuld formulier.

Voor vragen hierover kan je terecht bij ons (economie@vvsg.be ) of bij VLAIO (info@vlaio.be ).

Ten slotte willen we nog eens verwijzen naar ons overzicht heropstart markten wat we aangevuld hebben met heel wat tips en praktijkvoorbeelden. Je vindt het overzicht op onze corona-economie webpagina. (zie ook nieuwsbericht).

 

Stefan Thomas