Auteur:

Gepubliceerd op: 08-04-2019

Gemeenten kunnen gemeenschapswachten aanstellen. Die hebben een preventieve functie en kunnen onder bepaalde voorwaarden ook vaststellingen verrichten van inbreuken op politieverordeningen of belasting- en retributiereglementen. Daarvoor moeten zij wel een opleiding volgen.

De provinciale bestuursschool PIVO neemt zich voor een opleiding te organiseren in de stad Leuven voor gemeenschapswachten. Deze opleiding start op 13 maart 2019 en loopt tot 19 juni 2019. Bij interesse kun je contact opnemen met sonja.geelen@leuven.be.

Gemeenten kunnen sanctionerend ambtenaren aanstellen. Zij beschikken over de bevoegdheid om administratieve geldboetes op te leggen bij inbreuken op politieverordeningen. Daartoe moeten zij wel een opleiding volgen.

De Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur van Brussel neemt zich voor een opleiding te organiseren voor sanctionerend ambtenaren. A priori zal de opleiding in juni plaatsvinden. Bij interesse kun je contact opnemen met jtignol@erap-gsob.brussels.

Momenteel is er ook een opleiding sanctionerend ambtenaren aan de gang bij de provinciale bestuursschool PIVO in Asse (cursusdata 28 januari, 4 februari en 13 februari 2019). Bij interesse kun je contact opnemen met ariane.helegeer@vlaamsbrabant.be.

Mathieu Cockhuyt