Auteur:

Gepubliceerd op: 01-10-2020

In E-cho, de nieuwsbrief van de POD Maatschappelijke Integratie, konden OCMW's lezen dat zij gebruik kunnen maken van twee lijsten met personen die ze proactief kunnen aanschrijven in kader van de besteding van COVID-19 subsidies. Het gaat daarbij concreet over de mensen die tijdelijk werkloos zijn (geweest) in de periode van 1 april tot en met 31 december en de zelfstandigen met een overbruggingsrecht binnen diezelfde periode.

Als je als OCMW van deze lijsten gebruik wil maken, kan je dit melden aan de POD Maatschappelijke Integratie vóór 2 oktober om 12u. Een groot aantal OCMW's heeft hier reeds op ingetekend en wie dit nog niet gedaan heeft kan een aanvraag dienen via 

Een aantal OCMW’s heeft dit al gedaan. Als je het nog wil aanvragen, kan je dat doen via het voorziene online invulformulier.

Miet Remans