Betalingen met kaart

Auteur:

Gepubliceerd op: 14-05-2019

Sinds 9 augustus 2018 mogen handelaars geen extra kosten meer aanrekenen voor elektronische betalingen met de bankkaart, via overschrijving of via domiciliëring. Dit verbod om extra kosten aan te rekenen geldt zowel voor betalen in de winkel als voor betalen op internet.

De FOD Economie heeft een animatievideo en artikel (11 vragen en antwoorden) opgemaakt om de nieuwe regels toe te lichten: http://news.economie.fgov.be/167741-geen-toeslag-meer-voor-betalen-met-de-kaart

Met de video, tekst en foto's kunt u de handelaars (én inwoners) uit uw gemeente informeren over de afschaffing van de extra kosten bij kaartbetalingen.

Overigens: dit verbod geldt voor alle betalingen met de kaart en dus ook voor gemeentebesturen, intercommunales, overheidsdiensten, vrije beroepen en andere organisaties.

De wettelijke basis voor dit verbod is het nieuwe artikel VII.30, § 3 van het Wetboek van economisch recht, ingevoegd door artikel 10 van de wet van 19 juli 2018 houdende wijziging en invoering van bepalingen inzake betalingsdiensten in verschillende boeken van het Wetboek van economisch recht. (inforumnr. 323133)

Stefan Thomas

Stefan Thomas