Auteur:

Gepubliceerd op: 09-12-2020

Vanaf 1 februari 2021 krijgen steden en gemeenten de mogelijkheid om GAS boetes uit te schrijven voor beperkte snelheidsovertredingen op plaatsen waar een snelheidlimiet van 30km/u of 50km/u van toepassing is. Deze regeling maakt deel uit van een verzameldecreet dat het Vlaamse parlement op 7 oktober 2020 goedkeurde.

Elk lokaal bestuur heeft nu zelf de keuze om GAS-boetes al dan niet toe te passen op beperkte snelheidsovertredingen. Vanaf 1 februari 2021 kan de gemeenteraad hiervoor een politiereglement aannemen. Het is niet mogelijk om al eerder een politiereglement uit te werken, aangezien er pas vanaf 1 februari 2021 een juridische basis is. Indien een lokaal bestuur niet kiest voor deze bestuurlijke afhandeling, worden deze overtredingen verder strafrechtelijk afgehandeld. 

Implementatie in politiereglement:

We willen benadrukken dat gemeenten voorzichtig moeten zijn met een te snelle implementatie van GAS snelheid in hun politiereglement. Zodra gemeenten de bepalingen omtrent GAS snelheid opnemen in hun politiereglement, worden deze inbreuken immers gedepenaliseerd. Dit wil zeggen dat deze overtredingen niet meer gesanctioneerd kunnen worden op strafrechtelijk niveau. Daarom is het van groot belang dat gemeenten de bepalingen omtrent GAS snelheid pas opnemen in hun politiereglement wanneer zij volledig klaar zijn om deze overtredingen zelf te kunnen verwerken en sanctioneren. Anders dreigt straffeloosheid.

VVSG maakt een FAQ document:

Om lokale besturen zo goed als mogelijk te ondersteunen bij de implementatie van GAS snelheid, heeft VVSG een FAQ document opgemaakt. Dit document tracht de lokale besturen zo goed als mogelijk te begeleiden bij de inwerkingtreding van GAS snelheid. Door een antwoord  te geven op alle mogelijk vraagstukken worden steden en gemeenten zo goed als mogelijk geholpen bij hun nieuwe verantwoordelijkheid.

Vragen kunnen ook steeds gesteld worden aan onze VVSG-stafmedewerkers.

Melissa Rasschaert