Auteur:

Gepubliceerd op: 20-05-2021

Als de coronacijfers gunstig evolueren kunnen steden en gemeenten vanaf woensdag 9 juni terug kermissen organiseren. Tegelijkertijd versoepelen de modaliteiten voor de gewone markten én zijn ook enkele specifieke markten en manifestaties, zoals braderijen en avondmarkten, weer mogelijk. Een goede zaak, al zijn er nog een paar heikele punten en onduidelijkheden.

Een webinar dat de VVSG op 18 mei in samenwerking met Vlaams minister van Economie Hilde Crevits en de verschillende kermisbonden organiseerde, ging hier dieper op in. De belangstelling was overweldigend, met maar liefst 368 deelnemers van 205 gemeenten (in totaal 70% van de Vlaamse gemeenten).

Minister Hilde Crevits deed een warme oproep naar alle steden en gemeenten om de kermissen de nodige kansen te bieden zodra dit volgens de federale coronamaatregelen toegelaten is. De vertegenwoordigers van de vier kermisbonden bepleitten op hun beurt de heropstart van de kermissen en reikten de hand naar de gemeenten om dit samen op een veilige manier te doen. Ze verwezen hiervoor naar de succesvolle ervaringen van vorig jaar.

Toch zijn er ook nog steeds aandachtspunten. Zo blijft de voorwaarde van ‘max. 1 bezoeker per 1,5 lopende meter aan het kraam’ een heikel punt. Zeker voor braderijen - waarop deze voorwaarde ook van toepassing zou zijn - is dit simpelweg niet uitvoerbaar.  Braderijen vinden immers niet plaats op een afgesloten monofunctionele zone, waardoor er altijd sprake is van een mix van passanten (denk aan werkende mensen, klanten voor winkels, bewoners, horecabezoekers en uiteraard ook de bezoekers aan de braderij). We vragen de beleidsmakers dan ook om enige realiteitszin aan de dag te leggen en om vertrouwen te hebben in de gemeentebesturen.  Zij moeten nu al de drukte in de winkelstraten monitoren en zullen dit ook doen als er een braderij wordt georganiseerd. 

De VVSG herhaalt ook graag haar pleidooi ten aanzien van alle leden van het overlegcomité om snel duidelijkheid te scheppen over de exacte modaliteiten én om de coronamaatregelen te formuleren volgens de gangbare terminologie binnen de bestaande sectorale regelgeving (cf. de eerdere onduidelijkheden met betrekking tot de ambulante handel op rondtrekkende wijze). We hopen ook dat er geen sprake meer zal zijn van tegenstrijdige bepalingen in de verschillende formele documenten - zoals het ministerieel besluit, FAQ, gids voor de opening van de handel, protocollen, … - of van andersluidende interpretaties door de verschillende verantwoordelijken.

Lees voor meer duiding het nieuwsbericht over het Zomerplan van eerste minister De Croo na het overlegcomité van 11 mei.
 

Stefan Thomas