Auteur:

Gepubliceerd op: 15-04-2020

Huurachterstal die ontstaan is na 1 april zal in aanmerking komen voor het fonds ter bestrijding voor uithuiszetting. Aanvankelijk was voorzien dat enkel huurachterstallen die ontstaan zijn na 1 juni 2020, de inwerkingtredingsdatum van het besluit, in aanmerking komen voor een begeleidingsovereenkomst. Om ook betalingsachterstanden ingevolge de huidige 'coronavirusmaatregelen' voor de maanden april en mei 2020 te kunnen vatten in een begeleidingsovereenkomst, besloot de Vlaamse Regering recent om deze begrenzing te verschuiven naar 1 april 2020.

Het fonds ter bestrijding van uithuiszettingen zelf treedt in werking op 1 juni 2020. Dit betekent dat OCMW's vanaf dan een tussenkomst kunnen ontvangen van het Fonds ter bestrijding van uithuiszetting. Het bedrag van die tussenkomst aan het OCMW wordt tijdelijk aangepast om de eventuele toegenomen instroom op te vangen. Het OCMW beslist autonoom of het al dan niet een beroep doet op het Fonds. Het fonds komt niet automatisch tussenbeide. In het artikel 'Minder uithuiszettingen? Nieuw Fonds ter bestrijding van uithuiszettingen' lees je meer over de werking van het Fonds.

 

Joris Deleenheer