Auteur:

Gepubliceerd op: 09-04-2020

Dit jaar organiseert de FOD Financiën geen sessies om burgers te helpen bij het invullen van hun belastingaangifte. Dat betekent dat ook de zitdagen waarvoor gemeenten gastheer zijn worden geschrapt. Volgens de FOD Financiën is het onmogelijk om de sessies te laten plaatsvinden met respect voor de afstandsregels en andere veiligheidsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus te bestrijden.

De FOD Financiën biedt wel alternatieven aan. Zo zullen veel belastingplichtigen een ‘voorstel van vereenvoudigde aangifte’ ontvangen. Als de gegevens juist en volledig zijn hoeven ze hiermee verder niets te doen. De aangifte zelf indienen (of de vooraf ingevulde versie wijzigen) kan o.a. via Tax-on-Web.

Burgers die toch hulp willen bij het invullen van hun aangifte, kunnen een telefonische afspraak maken. Na het gesprek krijgen ze een brief met een samenvatting van hun gegevens, die ze per post of via Tax-on-web kunnen bevestigen.

Jan Leroy

Volledig bericht FOD Financiën

Jan Leroy