Auteur:

Gepubliceerd op: 09-06-2022

Fluvius lanceerde deze week een nieuw (ontwerp van) investeringsplan. Voor het eerst wordt dat opgemaakt voor een tijdshorizon van tien in plaats van drie jaar. De energietransitie waar we voor staan, vraagt een visie op langere termijn. Het plan vertrekt vanuit de recentste beleidsbeslissingen op Europees, federaal en Vlaams niveau.

CEO Frank Vanbrabant benadrukte bij de voorstelling het belang van samenwerking: 'Ons Investeringsplan is onderbouwd en haalbaar. Het wordt wél cruciaal dat we met alle betrokken spelers – overheden, regulatoren, de energiesector, industrie, leveranciers, aannemers en de hele arbeidsmarkt – goed samenwerken om dit plan te realiseren.'

Elektrificatie en stijgend verbruik opvangen

Voor het elektriciteitsnet gaat men uit van 1,5 miljoen elektrische wagens, elektrificatie van het bus- en vrachtvervoer, massaal veel warmtepompen, een verdriedubbeling van de renovatiegraad, extra windmolens en zonnepanelen en een stijgend elektrisch verbruik in de industrie tegen 2030. Hiervoor is het nodig om 40% van het laagspanningsnet, 13% van het middenspanningsnet en een derde van de distributiecabines de komende tien jaar te versterken. Specifieke lokale uitdagingen liggen o.a. in de problematiek van uitvallende PV-omvormers in landelijke gebieden, en de aanwezigheid van 230 volt-netten die minder geschikt zijn voor het laden van elektrische wagens in historische stadscentra en de rand rond Brussel. Voor dit alles is een bijkomend bedrag van 4 miljard euro nodig tegenover het huidig investeringsritme.

Om een nog hogere investeringsnood te vermijden is het noodzakelijk dat het elektrisch verbruik zo goed mogelijk gespreid wordt. Een juist en massaal gebruik van de digitale meter, het goed spreiden van laden bij elektrische wagens, de gunstige effecten van het capaciteitstarief en maatregelen rond flexibiliteit op het elektriciteitsnet zijn hiervoor belangrijk.

Gas- en warmtenetten

In het gasnet worden de investeringen daarentegen afgebouwd en wordt gefocust op veilig en betrouwbaar uitbaten van het huidige net. De projecten rond de uitrol van de digitale gasmeters en de conversie van arm naar rijk gas zullen ook afgewerkt worden. Door de verplichte uitfasering van stookolie en het grote aantal minder goed geïsoleerde woningen houdt Fluvius nog rekening met een stijging van het aantal aansluitingen op het huidige net de eerstvolgende jaren. Daarna zal het aantal aardgasgebruikers beginnen dalen. Voor warmtenetten gaat Fluvius er voorlopig van uit dat er in 2050 een potentieel van 8 TWh zal zijn om huizen en gebouwen mee te verwarmen. Er worden tenslotte middelen voorzien voor proefprojecten rond groene gassen (biomethaan, groene waterstof) en power-to-gas. Het jaarlijks investeringsbudget voor gas zal in de komende tien jaar halveren tot 88 miljoen euro per jaar.

Meer info

Het volledige voorstel van investeringsplan van Fluvius is te lezen via www.fluvius.be/investeringsplan. Tot 24 juli wordt dit voorgelegd aan de overheden, stakeholders en publieke opinie. Het is de Vlaamse energieregulator VREG die het definitieve plan uiteindelijk moet goedkeuren. Lokale besturen kunnen met hun opmerkingen uiteraard bij de VVSG terecht. 

Cedric Depuydt