Gepubliceerd op: 03-04-2019

Normaalgezien wordt een TWE-traject gesubsidieerd voor maximaal 24 maanden. Indien een artikel 60§7 tewerkstelling echter langer dan 24 maanden duurt om volledige socialezekerheidsrechten op te bouwen voor de cliënt, kunnen de TWE-subsidies na de 24 maanden verder gezet worden.

Voorwaarden voor de subsidiëring:

  • Het TWE-traject overschrijdt de duur van 24 maanden omdat de artikel 60§7-tewerkstelling langer dient te lopen om de volledige sociale rechten op te bouwen voor de cliënt.
  • De artikel 60§7-tewerkstelling is nog bezig op de laatste kalenderdag van de betreffende maand.
  • De kosten zijn de kosten verbonden aan de ondersteuning en de tewerkstelling van de artikel 60§7-cliënt.

In de eerste 24 maanden van het traject ontvang je als OCMW voor dit traject een inspanningsvergoeding (€250/maand), een compensatievergoeding deel 1 (€150/maand) en een compensatievergoeding deel 2 (€45/maand). Dit is dus een totale subsidie van €445 per maand.

Voor de trajecten die aan de voorwaarden voldoen om nadien verder gesubsidieerd te worden, wordt vanaf de 25ste maand de inspanningsvergoeding vervangen door een compensatievergoeding deel 3 ten bedrage van €250/maand. De totale subsidie bedraagt hier dus ook €445 per maand.

Op de website van de VDAB vind je het draaiboek TWE deel 2 (financiële aspecten en monitoring), waarin dit opgenomen staat. Het draaiboek deel 1 (begeleiding van de cliënt) kreeg op 21 maart 2019 ook een update.