Stortingsdatums

Auteur:

Gepubliceerd op: 14-05-2019

Voor een goed thesauriebeheer is het voor een gemeente onontbeerlijk te weten wanneer de opbrengsten uit de aanvullende belastingen en uit het Gemeentefonds worden doorgestort. Op onze website vind je een overzicht van de stortingsdatums voor 2019 van de belangrijkste financiële stromen: de aanvullende personenbelasting, de opcentiemen op de onroerende voorheffing, en het Gemeentefonds (zowel voor de hoofddotatie als voor de aanvullende dotaties).

Ben Gilot