Auteur:

Gepubliceerd op: 27-05-2021

Vrijdag 21 mei keurde de Vlaamse regering definitief het besluit goed met de voorwaarden voor sociale verhuurders om financiële ondersteuning te kunnen bekomen om de voorwaarden rond onroerend bezit in het buitenland te kunnen controleren. De Vlaamse regelgeving om een sociale woning te kunnen huren schrijft immers voor dat wie over een woning of bouwperceel beschikt, in binnen of buitenland, geen recht heeft op een sociale huurwoning. Sociale verhuurders ondervinden echter moeilijkheden en drempels om die voorwaarden te controleren als het gaat om onroerende goederen in het buitenland. Daarom heeft de Vlaamse Regering een financieringsregeling uitgewerkt om de sociale verhuurders financieel te ondersteunen. Daartoe voorziet ze 5 miljoen euro om tussen te komen in de kosten van dat onderzoek. 

Concreet zal de sociale verhuurder gebruik kunnen maken van een raamovereenkomst die de VMSW afsloot met een pool van ondernemingen die gespecialiseerd zijn in het onderzoek van onroerende goederen in het buitenland. 

De volledige teksen van het besluit, de bijhorende nota en het advies van de raad van State zijn terug te vinden via de volgende linken:

Meer concrete info over de toepassingsvoorwaarden, de vergoeding, het fases in het onderzoek, e.d. is terug te vinden op de website van VMSW (inloggen vereist).

Joris Deleenheer