Auteur:

Gepubliceerd op: 09-12-2021

'Meten is weten' is een bekend adagium, dat zeker ook van toepassing is op de ruimtelijke ordening. Beleid wordt beter als dat onderbouwd is door cijfers. Het recent verschenen Ruimterapport Vlaanderen 2021 helpt daarbij.

Het Ruimterapport beschrijft, analyseert en evalueert de toestand van de ruimte in Vlaanderen op basis van de laatst beschikbare cijfers en aan de hand van talrijke infographics en kaarten. Daarmee is een zeer leesbaar document ontstaan dat een lokaal bestuurder of gemeentelijk personeelslid een goed overzicht geeft van de ruimtelijke staat en uitdagingen die er zijn. Zo leren we dat 6 gemeenten inmiddels een conceptnota voor een gemeentelijk beleidsplan klaar hebben en in één gemeente (Geel) het ontwerp voorlopig is vastgesteld. 

Het Ruimterapport Vlaanderen 2021 is te downloaden of -gratis- te bestellen via deze link.

Moest u toch nog een hiaat vinden of een bedenking bij het rapport hebben, laat het weten aan het Departement Omgeving of signaleer dit aan de VVSG. De VVSG was via een stuurgroep betrokken bij de opmaak ervan

Xavier Buijs