Gepubliceerd op: 22-09-2020

De Federale Overheidsdienst Economie reageert positief op de vraag van de VVSG en VLAVABBS om te bekijken hoe de bevoorrading van formulieren voor de aangifte van een overlijden efficiënter kan verlopen.

Zowel de gemeentelijke diensten burgerlijke stand als artsen ervaren moeilijkheden met het verkrijgen van deze formulieren. Zo zou er meer dan eens sprake zijn van vertraagde of onvolledige leveringen.

De coronacrisis onderstreepte dit probleem door een verdubbeling van het aantal overlijdens. De VVSG en VLAVABBS zagen zich dan ook genoodzaakt een schrijven aan de FOD Economie en minister Muylle te richten.

De FOD Economie stelt in haar antwoord dat het klopt dat steden en gemeenten niet altijd de volledige bestelde aantallen ontvangen, maar dat dit ingegeven is vanuit een efficiënt voorraadbeheer, om ervoor te zorgen dat alle steden en gemeenten in de huidige coronacrisis bevoorraad bleven.

De FOD Economie toont ook begrip voor de bezorgdheden van de steden en gemeenten en geeft aan dat ze zullen kijken of het mogelijk is het aantal formulieren per bestelling te verhogen en of een rechtstreekse bevoorrading voor de artsen een optie is.