Auteur:

Gepubliceerd op: 15-03-2022

Tijdens de webinar voor lokale besturen van 14 maart van de Vlaamse overheid kondigde deze opnieuw bijkomende financiële ondersteuning aan. De kaders van de financiering zijn de volgende:

 • Per publiek gecreëerde opvangplaats: 1.000 euro
  •  de plaats moet drie maanden beschikbaar zijn
 • Particiculier gecreëerde opvangplaats: 2.000 euro per 5 plaatsen
  • enkel ingevulde plekken komen in aanmerking
  • subsidie per vijf plekken die gedurende 3 maanden effectief ingevuld zijn
 • Doel subsidie:
  • ondersteuning lokaal bestuur voor gemaakte kosten voor opvang tijdelijk ontheemden
 • Principes:
  • als opvangplaats telt elk individueel bed dat gecreëerd wordt, ongeacht de bestemming van het gebouw waarin de opvang wordt georganiseerd.
  • subsidie enkel voor lokaal bestuur

Meer info

Sabine Van Cauwenberge