Auteur:

Gepubliceerd op: 02-07-2020

De afdeling Handhaving van de Vlaamse overheid biedt de gemeentelijke toezichthouders extra ondersteuning aan om grondwaterwinningen op te volgen en te handhaven.

Op de website van de Vlaamse overheid kan je een overzicht van relevante regelgeving en interessante checklists vinden over het gebruik van grondwater. De lokale toezichthouders kunnen, zodra de coronapandemie dit toelaat, deelnemen aan geplande of routinematige controles bij grondwaterwinningen door de afdeling Handhaving. Via mail kunnen praktische afspraken gemaakt worden.

Na in te loggen op het portaal van Databank Ondergrond Vlaanderen kunnen alle lokale toezichthouders voorafmeldingen consulteren en de stand van zaken opvolgen wat het aanleveren van de boorgegevens door VLAREL-erkende boorbedrijven betreft. De lokale beheerder van elk lokaal bestuur voor het gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid kan binnen deze toepassing de nodige rechten aan de bevoegde lokale toezichthouder toekennen. Wat extra hulp of toelichting nodig? Sla de handleiding na of neem contact op met Databank Ondergrond Vlaanderen.

De aanhoudende droogteperiodes van de afgelopen drie jaren onderstrepen het belang van dit thema. Ter uitvoering van het omgevingshandhavingsplan 2020 wil de afdeling Handhaving van het departement Omgeving daarom de handhaving bij grondwaterwinningen aanpakken, samen met de lokale overheiden..

Neem zeker contact op indien er nog vragen zijn.

Christophe Claeys