Auteur:

Gepubliceerd op: 11-06-2020

Vorige week maakte de Vlaamse Regering bekend dat steden en gemeenten 87 miljoen euro krijgen uit het Noodfonds dat de regering oprichtte naar aanleiding van de coronacrisis. Ze kunnen dit geld besteden aan sport-, cultuur- en jeugdbeleid. Ondertussen bevestigde Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers in het Vlaams Parlement dat die extra gelden bij de middelen van het Gemeentefonds komen en er geen voorwaarden of criteria komen voor de aanwending ervan. Gemeenten kunnen dus zelf beslissen hoe ze de middelen besteden. In afwachting van de overname hiervan in het ministerieel besluit vindt de VVSG dit een goede zaak. Deze sectoren zijn erg getroffen door de crisis en lokaal weet men het best waar de grootste behoeften liggen, welke verenigingen, individuen of activiteiten steun nodig hebben. 

De Vlaamse overheid zou wel nog met een handreiking komen met een aantal suggesties, de procedure en goede praktijken. Dit zal gebeuren als aanvulling op de pagina's van vlaanderenhelpt.be

Bekijk de verdeling van middelen per gemeente.

Nathalie Debast