Gepubliceerd op: 16-09-2020

De COVID-19-toeslag is een extra eenmalige toeslag in het Groeipakket voor gezinnen met een inkomensverlies van minstens 10% in één van de lockdown maanden (maart, april, mei of juni), om zo kwetsbare gezinnen extra te ondersteunen.

De gedaalde gezinsinkomens tijdens de lockdown maanden worden vergeleken met het gezinsinkomen voor de lockdown, in januari of februari 2020. Indien er sprake is van een inkomensdalig en het bruto belastbaar gezinsinkomen niet hoger ligt dan €2213,30, heeft het gezin per kind recht op een extra eenmalig bedrag van €120.

De COVID-19-toeslag kan eigenlijk al sinds 15 juni aangevraagd worden, maar veel gezinnen twijfelen of ze wel in aanmerking komen voor deze toeslag en dienen hun aanvraag daardoor niet in. Dit moet natuurlijk vermeden worden, zodat de toeslag iedereen die er recht op heeft zeker bereikt. Besturen die gezinnen willen aansporen om toch een aanvraag te doen vóór 31 oktober 2020, kunnen gebruik maken van onderstaand communicatiemateriaal:

Voor meer info over de extra COVID-19-toeslag kan je terecht op de website van het Groeipakket.