Auteur:

Gepubliceerd op: 07-05-2020

Exacte cijfers zijn er nog niet, maar het is zonneklaar dat het aantal mensen dat tijdens en na deze coronacrisis bij de OCMW’s aanklopt voor hulp, de komende maanden verder zal toenemen. Daarom vroeg de VVSG samen met haar zusterorganisaties UVCW en Brulocalis aan premier Wilmès om nu al een sociaal plan op te maken dat straks een sociaal bloedbad moet vermijden. De OCMW’s vragen tijdens deze crisis een maandelijkse extra steun voor mensen met een uitkering. Ze vragen ook een versterking van de OCMW’s: die moeten de mensen en middelen hebben om alle cliënten op een kwaliteitsvolle wijze te helpen. Het gaat dan niet enkel om het toekennen van meer leeflonen of tussenkomsten in bijvoorbeeld huishuur of energie, de OCMW’s vrezen ook dat heel wat meer mensen in schuldoverlast zullen terechtkomen.

Nu al geven OCMW’s aan dat ze heel wat meer mensen over de vloer krijgen die hen om informatie vragen over hun rechten en/of effectief hulp vragen. Voor honderdduizenden is de financiële toestand ernstig achteruit gegaan gedurende deze crisis (tijdelijke werkloosheid, zelfstandigen zonder activiteit, studenten zonder studentenjob, uitkeringsgerechtigden waarbij kosten oplopen …) waardoor ze in de problemen dreigen te komen met de betaling van hun rekeningen. Doordat huishoudens meestal wel een paar maanden van tegenslag kunnen overbruggen, is het cruciaal om de impact van de crisis bij de OCMW’s op de langere termijn te monitoren.

Lees de brief aan premier Wilmès.

Nathalie Debast