Auteur:

Gepubliceerd op: 07-05-2020

De lokale besturen zijn erin geslaagd de dienstverlening gedurende de coranacrisis te blijven garanderen. Dat vergde echter andere manieren van werken, met o.a. veel telewerk en ontmoetingen met inwoners op afspraak. Stilaan mag men ook lokaal beginnen te denken aan de fysieke terugkeer naar het werk en dit in alle veiligheid. Om de gepaste preventiemaatregelen te nemen zal de interne preventieadviseur van het bestuur (in voorkomend geval in samenwerking met de externe preventiedienst) een risicoanalyse moeten maken. Daaruit moet blijken welke voorzorgsmaatregelen nodig zijn om het personeel in veilige omstandigheden te laten werken. Persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondmaskers of vizieren kunnen hierbij een rol spelen.  

Op onze coronapagina 'personeel en organisatie' geven we informatie en tips voor de ‘overgang’ naar 100% dienstverlening: dienstverlening op afspraak, werken in shiften, signalisatie … Daarnaast ook aandachtspunten om de organisatie structureel te veranderen. 

Nathalie Debast