Auteur:

Gepubliceerd op: 10-07-2019

Heeft jouw overheidsinstelling verenigingswerkers in dienst of wil die er in dienst nemen? De Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid nodigt je uit om deel te nemen aan de evaluatie van het nieuwe statuut van de verenigingswerker door dit evaluatieformulier in te vullen.

Het verenigingswerk werd ingevoerd in juli 2018. Dit statuut laat onder bepaalde voorwaarden toe dat verenigingswerkers tot ongeveer 6000 euro kunnen verdienen, vrijgesteld van belastingen en sociale bijdragen. Het verenigingswerk kan enkel worden uitgevoerd voor bepaalde in de wet vermelde activiteiten in de niet-commerciële sector. De wet voorziet in een evaluatie één jaar na de inwerkingtreding ervan. In dit kader bevraagt de FOD alle betrokken actoren en administraties.

Antwoorden op deze vragenlijst (alleen online) worden vóór 30 september 2019 verwacht. Voor meer info over deze enquête neem je contact op met mathilde.henkinbrant@minsoc.fed.be

Marijke De Lange