Auteur:

Gepubliceerd op: 17-01-2020

De nieuwe huurprijsberekening voor sociale woningen riep vragen op bij de huurders, en gaf aanleiding tot heel wat verhalen over hogere huurprijzen. Minister van Wonen Matthias Diependaele wil nu een evaluatie opstarten om een correcte inschatting te kunnen maken van de impact van de nieuwe huurprijsberekening. Het Agentschap Wonen Vlaanderen zal die evaluatie uitvoeren in samenwerking met de VMSW.

De minister vraagt daarom aan de sociale huisvestingsmaatschappijen om ten laatste tegen 31 januari 2020 de huurdersgegevens over het jaar 2019 en over januari 2020 door te geven. De minister wil onder meer gegevens hebben over de inkomstenbron van elk gezinslid die meegenomen werd in de huurprijsberekening. Zo wil hij onder andere nagaan wat de invloed is van de inkomensvervangende tegemoetkoming op de nieuwe huurprijs.

Joris Deleenheer