logo Renovation Wave
Bron: Europese Commissie

Auteur:

Gepubliceerd op: 27-01-2021

Met een sterke stijgende kostprijs, groeiende energiearmoede en een groot bestand van oude gebouwen, vormt huisvesting een belangrijke uitdaging en centraal thema op verschillende niveaus. Zo is duurzame huisvestiging ook een belangrijke spil in het klimaatverhaal: niet minder dan 36% van de broeikasgasuitstoot in Europa is immers afkomstig van gebouwen. De Europese Commissie wil hierop een antwoord bieden met haar ‘renovatiegolf’. De strategie is ingebed in de Green Deal en beoogt een verdubbeling van de renovatiegraad van 1 naar 2% tegen 2030. Eind november werd de strategie in een seminar van VLEVA onder de loep genomen.

Europese renovatiegolf

Maatregelen zullen voornamelijk focussen op betere regelgeving en minimumnormen inzake de energieprestaties van gebouwen. Verder worden de doelstellingen omtrent duurzame bouwmaterialen en bouw- en sloopafval geherformuleerd. Naast regelgeving moeten sterke stimulansen lidstaten en particulieren motiveren. Onder meer de faciliteit voor herstel en veerkracht (FHB) moet hier zorgen voor doelgerichte financiering. De renovatiegolf heeft ook oog voor het lokale niveau en wil bijvoorbeeld wijkgerichte initiatieven ontwikkelen en technische bijstand verlenen voor renovatieprojecten. De commissie zal tegen de zomer het geheel aan wetgeving uit de doeken doen. 

Op naar een Vlaamse renovatiegolf

De Vlaamse langetermijnstrategie mikt op een verhoogde renovatiegraad waarbij idealiter 3% van de bestaande woongebouwen op jaarbasis een A-label verwerven. Om deze doestellingen te halen staan verschillende relancemaatregelen in de steigers. Het gaat onder meer over labelpremies, renteloze renovatieleningen, asbestpremies, een noodkoopfonds en sloop- en heropbouwpremies. De beperkte capaciteit van de bouwsector is echter een belangrijk knelpunt: naar schatting zouden tot 35.000 extra jobs nodig zijn in Vlaanderen om deze renovatiegolf te realiseren.  

Ondersteuningstool voor roadmaps energietransitie

Een duurzame stedelijke omgeving creëer je niet van vandaag op morgen. Het renovatieonderzoek van VITO/Energyville kan alvast een belangrijke steun zijn bij dit procs. Steden en gemeenten die mogelijke beslissingen en roadmaps voor de energietransitie in kaart wilt brengen, kunnen gebruik maken van de Urban Energy Pathfinder.

Paulien Muselaers