Auteur:

Gepubliceerd op: 13-05-2022

De Municipality Survey van de Europese Investeringsbank (EIB) heeft tot doel de investeringsbehoeften en -belemmeringen waarmee gemeenten in elke EU-lidstaat worden geconfronteerd vast te stellen. De komende maanden (mei-juni) zullen ze enkele Vlaamse lokale besturen contacteren. 

De EIB Municipality Survey leidt tot meer inzichten in de knelpunten op het gebied van gemeentelijke infrastructuur, de hindernissen die gemeenten bij het oplossen van deze knelpunten ondervinden en de middelen die nodig zijn om deze hindernissen te overwinnen.

Wie zelf graag zeker deelneemt aan de bevraging, kan zich aanmelden door een mail te sturen naar municipality_survey@eib.org. Een samenvatting van de resultaten wordt gepubliceerd in een rapport.

 

Ben Gilot