Auteur:

Gepubliceerd op: 02-06-2020

De afdeling ESF en Duurzaam Ondernemen van het Departement Werk en Sociale Economie doet opnieuw een oproep Outreach & Activering. De bedoeling is om in Vlaanderen en Brussel outreachende en ge├»ntegreerde acties op te zetten voor inactieve arbeidsreserves, die mits bijkomende ondersteuning inzetbaar zouden kunnen gemaakt worden op de arbeidsmarkt. Doelgroep zijn mensen voor wie het bestaande werkaanbod geen (voldoende) duurzame oplossing biedt. Deze projecten proberen hiermee een antwoord te geven op de uitdagingen van de arbeidsmarktkrapte. Verscheidene recente consultatierondes tonen een actuele nood aan voor een uitbreiding van desbetreffend aanbod.

De oproep richt zich naar organisaties werkzaam in Vlaanderen & Brussel, die expertise hebben in het benaderen (outreach) en begeleiden van personen die moeilijk tot niet gekend zijn bij de arbeidsmarktinstanties ((inactieve) arbeidsreserves), en die mits de nodige begeleiding op maat kunnen worden ondersteund in hun zoektocht naar werk of opleiding. Inzet op sterke geïntegreerde partnerschappen tussen verschillende organisaties met elk hun expertise wordt ten zeerste aangemoedigd.

Je kan een aanvraag tot verlenging, een projectuitbreiding en/of een nieuw projectvoorstel indienen tot en met 31/08/2020.

Meer weten over de oproep.

Petra Dombrecht