Auteur:

Gepubliceerd op: 08-01-2020

Het is goed dat het federale parlement na jarenlang aandringen van de VVSG, Brulocalis en de Union des Villes en Communes de Wallonie de middelen vond om de OCMW’s eenmalig 6 miljoen euro extra te geven in de strijd tegen energiearmoede, maar er is veel meer geld nodig om de problemen van mensen echt te kunnen aanpakken. 400.000 mensen kampen in België met energiearmoede. Om hen te helpen hebben de OCMW’s veel meer ondersteuning nodig van de federale overheid en moeten de energiefondsen structureel verhoogd worden. Dat zeiden de VVSG en haar twee zusterverenigingen vandaag op een hoorzitting in het federale parlement. 
 

Energiefondsen Gas en Elektriciteit

De OCMW’s krijgen sinds 2002 jaarlijks geld uit de energiefondsen om mensen met energieschulden te helpen. Het geld gaat zowel naar personeel om mensen te begeleiden als naar tussenkomst in onbetaalde rekeningen of naar preventie. Het geld zelf -goed voor zo een 53 miljoen euro per jaar- komt grotendeels van een bijdrage die iedereen betaalt op de energiefactuur. Sinds 2012 is de indexering van het bedrag bevroren, zeer tegen de zin van de OCMW’s die al jaren om een blijvende indexering vragen. Logisch want ook de energieprijzen stijgen en dus ook het aantal mensen dat het moeilijk heeft. Door de bevriezing liepen de OCMW’s al 21 miljoen euro mis. 6 miljoen wordt nu eenmalig extra toegekend. 
 

30 miljoen extra per jaar nodig

Doorheen de jaren komen steeds meer mensen in de problemen met hun energiefactuur. Volgens het platform Energiearmoede (opgericht in de schoot van de Koning Boudewijnstichting) leven 400.000 gezinnen in ons land in energiearmoede. In 2017 kregen 120.000 gezinnen steun van de OCMW’s met behulp van de energiefondsen. In de grofweg 60.000 dossiers schuldhulpverlening die de Vlaamse OCMW’s behandelen, zitten quasi altijd onbetaalde rekeningen van nutsbedrijven. OCMW’s trachten te helpen waar ze kunnen maar willen problemen in de kiem aanpakken. Dat betekent dat ze op allerlei vlakken moeten kunnen inzetten: tussenkomst in de factuur, begeleiding voor wie zijn geld moeilijk kan beheren, afbetalingsplannen met schuldeisers, energiebesparende maatregelen… Dit kost geld. Een eenmalige indexering voor 2019 volstaat niet. Een gebrek aan middelen bij de OCMW’s zal ertoe leiden dat mensen minder goed geholpen kunnen worden. Nu gebruiken de OCMW’s al eigen middelen maar ze kunnen de gaten niet blijven dichtrijden.
 

Daarom vragen de OCMW’s: 

  • dat de bevriezing van de indexering volledig ongedaan gemaakt wordt vanaf 2012. Ook de financiering van het globale fonds moet naar omhoog. De studie van het Platform energiearmoede stelt dat jaarlijks 30 miljoen extra nodig is.  
  • dat alle overheden samen werk maken van een globaal én afgestemd armoedebeleid.  Wie bij het OCMW aanklopt, heeft problemen op allerlei vlakken, niet enkel energiearmoede. Ook vaak geen werk, een te laag inkomen, slechte huisvesting… OCMW’s willen op alle fronten kunnen remediëren en mensen kunnen emanciperen.  
  • dat de laagste inkomens naar omhoog gaan (federaal) in combinatie met een doorgedreven en efficiënt activeringsbeleid (regionaal). 
  • dat de energiefactuur betaalbaar is voor iedereen.   
Nathalie Debast