Auteur:

Gepubliceerd op: 24-08-2021

De Vlaamse overheid streeft een exponentiële groei na van de publiek toegankelijke laadpunten: 30.000 bijkomende laadpunten tegen 2025 (Conceptnota “Aanpak uitrol laadinfrastructuur 2021-2025”) met 66.000 laadpunten tegen 2030 (Lokaal Energie- en Klimaatpact).

Lokale besturen zijn een belangrijke actor in het verhogen van de laadcapaciteit in het straatbeeld. De Handreiking Lokaal Laden wil hen ondersteunen en preciseert wat een lokaal bestuur ter zake kan doen, welke samenwerkingsrelaties lokaal moeten worden geactiveerd, de acties die aan de orde zijn en de voorbeelden en praktijken die de aanpak kunnen gidsen. Het biedt ingrediënten aan ter inspiratie, waarmee een lokaal bestuur zijn eigen laadrecept kan samenstellen.

 Voor de plaatsing zelf van de publieke laadpalen op het openbare domein zullen de gemeenten ontzorgd worden: de Vlaamse overheid maakt momenteel werk van een nieuwe aanbesteding van concessies waarbij per (vervoer)regio ondernemingen (de zgn. CPO’s – Charging Point Operators) worden gezocht die de laadpunten installeren en exploiteren. De locatie wordt steeds bepaald in overleg met de lokale overheid. Alle steden en gemeenten zullen vanaf 2022 in de doelgroep van de aanbesteding worden opgenomen, tenzij ze kiezen voor een eigen aanpak.

Breng voor meer informatie een bezoek aan de VVSG-pagina E-Mobiliteit.

Erwin Debruyne