Auteur:

Gepubliceerd op: 27-04-2021

De afgelopen jaren bestond er onder lokale besturen heel wat onduidelijkheid over het al dan niet mogelijk zijn van het toelaten van genealogische opzoekingen. Gezien er wettelijk niets specifiek geregeld was, vielen zij terug op de algemene privacywetgeving om deze aanvragen te behandelen. Vanaf 1 mei 2021 geldt er echter een nieuwe regeling, die kadert in de modernisering en informatisering van de burgerlijke stand.

Het nieuwe KB bepaalt namelijk door wie en op welke wijze de afschriften en uittreksels voor akten van respectievelijk meer dan vijftig, vijfenzeventig en honderd jaar oud afgeleverd worden en op welke wijze akten raadpleegbaar zijn voor genealogische doeleinden. Deze nieuwe regeling werd reeds uitvoerig beschreven op de website van VLAVABBS en kan je hier terugvinden.

Juridische basis

  • Koninklijk besluit van 17 maart 2021 over de genealogische opzoekingen in de akten van de burgerlijke stand en tot verlening van de toegang tot de DABS aan het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. Het besluit verscheen op 31 maart 2021 in het Belgisch Staatsblad en treedt in werking op 1 mei.
  • Inforumnr. 343847
Lotte Van Liefde