Auteur:

Gepubliceerd op: 19-09-2022

Schrijf je in voor de provinciale infomomenten

Woensdag 14 september werd het nieuwe EFRO-programma voor de periode 2021-2027 gelanceerd. Lokale besturen kunnen subsidies aanvragen voor projecten rond twee thema’s: Slim Vlaanderen en Duurzaam Vlaanderen. Met Slim Vlaanderen wordt vooral verwezen naar het uitbouwen van onderzoeksinfrastructuur, maatregelen rond digitalisering en het hebben van de juiste vaardigheden voor deze digitalisering. Met Duurzaam Vlaanderen verwijst men naar projecten rond energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, klimaatadaptatie en duurzame mobiliteit.

Er wordt gewerkt met twee verschillende inschrijfmomenten: één vindt plaats in september en de volgende in februari. Tijdens elk inschrijfmoment komen er specifieke thema’s aan bod. Concreet betekent dit dat in september een eerste schijf van € 70 miljoen wordt opengesteld voor volgende projectoproepen:

  • Voor Slim Vlaanderen gaat het meer specifiek over de thema’s  ‘Innovatiecapaciteit’ en ‘Vaardigheden’.
  • Voor Duurzaam Vlaanderen gaat het over de thema’s ‘Hernieuwbare energie’ en  ‘Duurzame stedelijke mobiliteit’.

Deze werkwijze zal jaarlijks worden herhaald.

Ga zeker langs tijdens de 5 provinciale infomomenten georganiseerd door VLAIO. Daar wordt dieper ingaan op de verschillende programmathema's, het soort van projecten die gezocht worden en welke projectuitvoerders in aanmerking komen. Daarnaast krijg je heel wat praktische tips over hoe je een projectvoorstel uitwerkt, indient en uitvoert en wordt de specifieke ondersteuning per provincie toegelicht.

Heb je een goed idee maar wil je weten wat dit allemaal betekent voor jouw bestuur? Leg dan zeker eens je oor te luisteren bij de vele collega’s die reeds in het verleden een project hebben ingediend. Je vindt een overzicht van alle vorige projecten op de site van VLAIO

EFRO of het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling is één van structuurfondsen waarmee de Europese Commissie de ongelijkheid tussen de verschillende regio’s in Europa wil wegnemen. Het Vlaamse EFRO programma wordt beheerd door VLAIO. Aan de hand van regelmatige projectoproepen wordt over de periode 2021-2027 een budget van € 276 miljoen verdeeld over Vlaanderen.

 

Kris Versaen