Auteur:

Gepubliceerd op: 22-10-2020

Oktober is traditiegetrouw ook de European Cyber Security Month. Het moment dus om cyberveiligheid nog eens extra onder de aandacht van lokale besturen te brengen. In dit verband gaan tientallen studenten van de opleiding “Cyber Security” van de Hogeschool West Vlaanderen als ethische hackers aan de slag in de lokale besturen om eventuele  kwetsbaarheden of verbeterpunten in kaart te brengen en gemeenten te adviseren over hoe ze zich beter kunnen wapenen tegen cybercriminaliteit. In de eerste week van dit project verwelkomden al 5 van de 75 deelnemende steden en gemeenten studenten van Howest.

Begin dit jaar maakte minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers 2 miljoen euro vrij om bijkomend te investeren in de cyberveiligheid van de lokale besturen. Deze middelen legden de fundamenten voor het project cyberveilige gemeenten, een intensieve samenwerking met tal van organisaties met expertise op het vlak van cyberveiligheid die door de VVSG gecoördineerd wordt. Eén luik binnen dit programma betreft de samenwerking met Howest, waarbij Howest-studenten veiligheidstesten uitvoeren in de lokale besturen. In totaal tekenden 75 steden en gemeenten in op dit aanbod.

5 lokale besturen bijten de spits af:

In de loop van het academiejaar zullen tientallen studenten op afstand en ter plaatse de systemen, infrastructuur en het cyberveiligheidsbeleid van de deelnemende steden en gemeenten doorlichten aan de hand van gratis veiligheidstesten, die in samenspraak met de lokale besturen worden bepaald. Dat kan bijvoorbeeld gaan over interne en externe - gecontroleerde - ‘testaanvallen’ tot een netwerkscan. Vijf steden en gemeenten beten deze week de spits af en lieten als eerste lokale besturen testdagen op locatie doorgaan. “Het worden heel uitdagende weken voor onze studenten en lokale besturen om samen te bouwen aan een extra cyberveilige stad of gemeente”, klinkt het bij Kurt Callewaerts, onderzoekmanager en programmacoördinator van Howest.

De bevindingen van de studenten moeten, samen met een vormingsaanbod op maat en de opmaak van een cybersecurity toolkit, lokale besturen ondersteunen om hun cyberveiligheid verder te versterken. “We hebben in totaal ruim twee miljoen euro extra vrijgemaakt zodat lokale besturen de beveiliging van hun ICT-systemen kunnen versterken. Zoals we ze kennen, zijn onze steden en gemeenten meteen met deze middelen aan de slag gegaan. Een goede zaak, want nu we veel meer digitaal werken, moeten we ook extra aandacht hebben voor mogelijke vormen van cybercriminaliteit. Door in te zetten op extra audits en te leren uit ervaringen met ethische hackers kunnen we ervoor zorgen dat de essentiële dienstverlening en de privacy van onze burgers altijd beschermd en gegarandeerd blijven”, aldus minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers.

De VVSG zet graag haar schouders onder dit project, aangezien het toenemend belang van technologie en digitalisering in steden en gemeenten niet zonder risico's is. Door de expertise van de Howest en haar studenten op vlak van cyberveiligheid aan lokale besturen te koppelen, kan een waardevollle kennisdeling plaatsvinden die lokale besturen helpt om hun digitale processen en systemen beter te organiseren en beschermen. Ook voor de samenstelling van de online toolkit cybersecurity en vormingsaanbod zal de VVSG nauw samenwerken met partners uit het onderwijs en bedrijfsleven, om zo de doorstroom van kennis en know-how te stimuleren. 

Aanvullend aanbod Audit Vlaanderen:

Naast het project ethisch hacken is er momenteel ook de mogelijkheid voor lokale besturen om in tekenen op een gecofinancierde ICT-informatieveiligheidsaudit. Alle informatie hierover is te vinden op de website van Audit Vlaanderen

Het is perfect mogelijk en zelfs raadzaam om een deelname aan het project ethisch hacken te koppelen aan de professionele ICT-audits, zo kan immers gekeken worden welke impact bijsturingen binnen het beleid en de infrastructuur hebben. Over de resultaten van de beide trajecten zal in 2021 teruggekoppeld worden naar de lokale besturen, zodat alle opgedane inzichten worden gedeeld met alle lokale besturen.

Tomas Coppens