Auteur:

Gepubliceerd op: 26-06-2020

Als een onroerend goed wordt verkocht, moet bepaalde informatie aan de koper worden meegedeeld. Notarissen en makelaars doen hiervoor een beroep op gemeenten. De gevraagde info verstrekken zij via het inlichtingenformulier vastgoedinformatie, ook wel ‘de notarisbrief’ genoemd. Sommige gemeenten maken deze brief vrijwel volledig digitaal op, terwijl er bij andere nog veel handmatig gedaan wordt. Die verschillen qua aanpak zijn voor notarissen en makelaars niet altijd even makkelijk. Momenteel wordt daarom nagegaan of en hoe dit inlichtingenformulier kan worden verbeterd.

Wat is het idee?

Het idee is om een Vlaams loket vastgoedinformatie in het leven te roepen. Het loket zou de unieke poort moeten worden voor het indienen van aanvragen voor vastgoedinformatie. De bevoegde overheid levert de gezochte informatie dan aan. Wat de gemeentelijke informatie betreft zouden gemeenten deze info via het loket vastgoedinformatie kunnen publiceren of werken met een eigen systeem. Gemeenten zouden vervolgens nog een eindcontrole doen. Tot slot wordt de ingevulde brief beantwoord via het Vlaams loket. Gemeenten factureren aan de koepelorganisaties; alleen burgers betalen rechtstreeks aan de betrokken gemeente. Er is dus minder kans op wanbetaling. 

Wat zijn onze aandachtspunten?

De VVSG vindt het positief dat wordt nagegaan hoe we notarissen, makelaars of burgers nog beter van dienst kunnen zijn. Zij uitten de wens om eenvormig de aanvraag te kunnen indienen en ook sneller over de informatie te kunnen beslissen. De VVSG wees erop dat:

  • Gemeenten moeten de mogelijkheid behouden om eigen informatie toe te voegen aan het inlichtingenformulier. We vinden het immers belangrijk dat potentiele kopers, via hun makelaar of notaris, zo volledig mogelijk worden geïnformeerd; 
  • Een deel van de gemeenten staken al veel geld in de uitbouw van eigen lokale systemen. Bij de uitbouw van een Vlaams platform moet met die realiteit rekening worden gehouden. Van een plotselinge en dwingende overstap naar het Vlaamse platform mag dan ook geen sprake zijn;
  • De uitbouw van een platform moet er ook toe leiden dat de kwaliteit van de (Vlaamse) data verbetert. Omdat gemeenten zélf natuurlijk ook een grootverbruiker zijn van vastgoeddata, doen we daar zelf ook een voordeel mee;
  • De gemeentelijke retributie dient te blijven bestaan. Dat is gerechtvaardigd omdat gemeenten veel geld steken in het opbouwen en onderhouden van de databanken, het aanleveren van de gemeentelijke info en de eindcontrole achteraf. 
  • Voldoende begeleiding en ondersteuning bij de implementatie van het project bij de gemeenten blijft belangrijk.
Hoe verder?

De studie die nagaat onder welke randvoorwaarden dit project haalbaar is, is zo goed als klaar. De VVSG was samen met een aantal gemeenten betrokken bij deze haalbaarheidsstudie. In september neemt de VVSG een definitief standpunt in, net zoals de andere betrokken partijen (de Vlaamse overheid en de koepelorganisaties van de notarissen en makelaars) dit zullen doen. Op basis daarvan zal worden beslist of het inlichtingenformulier vastgoedinformatie een nieuwe, gedigitaliseerde weg in zal slaan. 

Ben jij okaal mandataris of werk je voor een lokaal bestuur en heb je een vraag hierover? Neem contact op met Ward Van Hal of Xavier Buijs.
 

Xavier Buijs