Auteur:

Gepubliceerd op: 03-06-2020

De uitbraak van Covid-19 heeft ons allen voor een reeks nieuwe uitdagingen gesteld. Het is belangrijk dat we deze uitdagingen op een efficiënte wijze het hoofd bieden, met respect voor de mensenrechten en met oog voor de bijzondere noden van kwetsbare groepen, zoals personen met een handicap. Steden en gemeenten spelen een grote rol in het nemen van maatregelen ter bescherming, maar ook ter ondersteuning van hun inwoners.

Unia wil de steden en gemeenten ondersteunen in het uitwerken van goed beleid tijdens deze periode, en publiceert een overzicht van de meest dringende noden en drempels voor personen met een handicap, vergezeld van aanbevelingen.

Bij het opstellen van deze aanbevelingen heeft Unia zich gebaseerd op de ervaringen van personen met een handicap zelf en hun naasten. Eind april 2020 startte Unia een online bevraging over de impact van de coronamaatregelen op hun leven. Op korte tijd lieten meer dan 500 personen met een handicap en hun naasten hun stem horen. We vroegen hen onder andere welke moeilijkheden zij ondervinden sinds de Covid-19-uitbraak en welke maatregelen de bevoegde overheden zouden moeten nemen.

Sabine Van Cauwenberge