Auteur:

Gepubliceerd op: 06-11-2019

In mei ondertekenden Agoria, Fluvius en de VVSG een intentieverklaring voor de verledding van de openbare verlichting tegen 2030. Alleen al vanuit het oogpunt van energiebesparing is de verledding een belangrijke stap in de realisatie van de duurzaamheidsdoelstellingen van de lokale besturen. Ook de Vlaamse regering nam dit als doelstelling op in haar regeerakkoord. Hoé die verledding moet gebeuren, moet nog verder worden uitgeklaard. De verledding speelt met de vervanging van oude types verlichtingstoestellen ook in op een technologische evolutie, met bijvoorbeeld veel meer mogelijkheden voor openbare verlichting op maat.

Intussen kregen alle Vlaamse gemeenten van Fluvius een voorstel om in te gaan op het aanbod 'Fluvius Openbare Verlichting 2.0'. Daarbij kunnen gemeenten de verlichtingsinfrastructuur inbrengen in de energie-intercommunale. De operationele overeenkomst en het reglement regelen de samenwerking tussen de gemeente en Fluvius.

Omdat de VVSG veel vragen krijgt over dit voorstel, werkten de VVSG en Fluvius de voorbije maanden aan een paar verduidelijkingen over o.a. data-eigenaarschap. Dat gebeurde in goed overleg met een aantal gemeenten en Vlinter, de koepel van de streekontwikkelingsintercommunales. Op basis van deze besprekingen heeft Fluvius de tekst van de operationele overeenkomst tussen de gemeente en Fluvius bijgewerkt. Die nieuwe tekst gaat nu naar de bestuursorganen van de VVSG en Fluvius. De nieuwe bepalingen zullen ook gelden voor de lokale besturen die al de vorige versie tekenden.

Daarnaast werken Fluvius en de VVSG aan een lijst van veelgestelde vragen en antwoorden. Fluvius zal op alle vragen van de gemeenten een antwoord trachten te bieden. Het document zou ten laatste tegen eind november klaar moeten zijn om te verspreiden.

Nathalie Dumarey