Gepubliceerd op: 08-07-2020

Klimaatverandering maakt de zomers in Vlaanderen warmer en droger. Onze kennis van droogtestress in beheerde bodems (tuinen, parken, weides, akkers) is momenteel beperkt. De Universiteit Antwerpen zet daarom in samenwerking met de Vlaamse overheid het project CurieuzeNeuzen in de Tuin op, als opvolger van CurieuzeNeuzen Vlaanderen. Ruim vijfduizend Vlaamse gezinnen gaan in 2021 hun tuin uitrusten met een bodem-weerstation. De sensoren van die stations leveren een grootschalig beeld van de droogtestress in Vlaanderen en leveren belangrijke inzichten op rond weerbaarheid tegen weersextremen. Dat laat dan weer toe om breed te sensibiliseren over klimaatadaptatie: hoe maken we tuinen, parken, natuurgebieden en de bodem in het algemeen meer klimaatbestendig voor onszelf, voor planten en dieren? 

Oproep aan steden en gemeenten: sensoren in publieke ruimte

Lokale besturen, organisaties en bedrijven kunnen het project en de campagne errond mee ondersteunen door gesponsorde ‘community sensoren’ te plaatsen en beheren: in volkstuinen, publieke parken, natuurgebieden, enzovoort. Die sensoren leveren laagdrempelige informatie voor bezoekers over droogte, klimaatgevoeligheid en klimaatadaptatie. Het budget van het project laat niet toe om de meetlocaties volledig te bekostigen. Daarom wordt een sponsorprijs van 250 euro per meetpunt gevraagd, die het materiaal, de laboanalyses, de logistiek en de data-analyse omvat. 

Neemt jouw gemeente of stad graag deel? Meld je dan liefst voor 15 september 2020 aan via onderstaande contactgegevens, met info over het gewenste aantal meetpunten en over de verantwoordelijke beheerders van de betrokken groenruimte.

Meer info

Contactpersoon: dr. ir. Camille Allonsius (UAntwerpen), projectmanager CurieuzeNeuzen in de Tuin
camille.allonsius@uantwerpen.be 
Tel. +32 479 42 14 15

Bekijk de informatiefiche van het project