Auteur:

Gepubliceerd op: 21-12-2021

Sedert 2018 heeft PWA plaats geruimd voor het wijk-werken. Tijdens deze transitieperiode konden de VZW's PWA kiezen om ofwel hun activiteiten als VZW volledig stop te zetten, ofwel de PWA-activiteit te schrappen en andere activiteiten op te nemen.  

De VZW's PWA dienden intussen - in samenwerking met de VDAB - bewijs te leveren dat zij als VZW PWA aan alle geldende verplichtingen voldaan hebben. Tot op heden hebben echter niet alle VZW's PWA gereageerd op het schrijven van de VDAB om hun verplichtingen te bewijzen met betrekking tot het verplicht budget van 25% voor opleidingen (tot en met boekjaar 2017). Daarnaast moeten VZW's PWA ook kunnen aantonen dat ze voor een correcte boekhoudkundige registratie van hun inkomsten en uitgaven gezorgd hebben als VZW.

Daarom zal de VDAB een laatste oproep doen via de Colleges van Burgemeester en Schepenen, met de uitdrukkelijke vraag om hun bestuurders van de VZW PWA op deze verplichtingen te wijzen en hen aan te sporen om contact op te nemen met de VDAB, zodat het controledossier vlot en volledig afgesloten kan worden.

Voor bijkomende informatie kan je terecht bij Yves Lerminiaux (VDAB).


Belangrijk: een PWA-vzw kan niet overgaan tot effectieve ontbinding en vereffening zolang zij niet voldaan heeft aan haar PWA-verplichtingen.

Fabio Contipelli