Auteur:

Gepubliceerd op: 10-08-2020

Vorige week verduidelijkte het Agentschap Zorg en Gezondheid de drie mogelijke scenario's voor lokaal contactonderzoek. Zorg en Gezondheid vraagt nu aan de lokale besturen die kiezen voor scenario 2 of 3 om dit kenbaar te maken via mail

  1. Wanneer gekozen wordt voor scenario 1 (basisscenario), moet dit niet gemeld worden. Zorg en Gezondheid gaat er immers van uit dat deze aanpak in de meeste steden en gemeenten in voege is. 
  2. Stapt uw lokaal bestuur mee in scenario 2 (complementair en ondersteunend scenario)? Dan vraagt Zorg en Gezondheid om dit via mail aan te geven tegen het eind augustus, nadat de steden en gemeenten de afspraken hebben gemaakt met hun zorgraad.
  3. Indien uw stad of gemeente scenario 3 (proefproject 'zelfstandig scenario') wil implementeren, dan met men dit uiterlijk op vrijdag 14 augustus kenbaar maken.

U kan deze mededeling en een woordje uitleg bij de drie scenario's terugvinden op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Voor de meest relevante info en bepalingen in verband met contactonderzoek kunnen lokale besturen steeds terecht op onze toegespitste VVSG-pagina.

Katrien Gordts