Auteur:

Gepubliceerd op: 22-07-2020

Het is goed dat de Nationale Veiligheidsraad (NVR) morgen beslist over een draaiboek om lokale uitbraken aan te pakken. Steden en gemeenten waren vragende partij voor zo een kader. Het moet voor de VVSG wel garanderen dat burgemeesters snel en vlot kunnen handelen. De procedure voorziet immers in een validatie van de lokale maatregelen door het Nationale Crisiscentrum. Dat moet erg vlot en mag lokaal niet voor vertraging zorgen, zo luidt het. Er moet ook een verfijnd systeem van contact tracing komen dat lokaal is ingebed.

Wisselwerking met Agentschap Zorg en Gezondheid

Het draaiboek omvat diverse scenario’s naargelang de uitbraak gebeurt in een collectiviteit met een uitbraakplan of bedrijf met een medische verantwoordelijke (woonzorgcentrum, school, …), een specifieke collectiviteit (jeugdkamp) of in het openbare leven of een niet duidelijk afgelijnde collectiviteit. Vooral in dit laatste scenario spelen de lokale besturen een grote rol. Het is wel steeds het Agentschap Zorg  en Gezondheid dat het aantal besmettingen analyseert en de lokale besturen verwittigt en adviseert. Steeds meer steden en gemeenten zetten met hun eigen medewerkers ook hun eigen fijnmazige systeem van contact tracing op. Een goede wisselwerking en afstemming tussen het lokale bestuur en het Vlaamse Agentschap is dus nodig.

Validatie Nationaal crisiscentrum (NCCN)

Omdat de federale fase nog steeds van kracht is, stellen het draaiboek en de toolbox dat lokale overheden pas specifieke maatregelen kunnen nemen na goedkeuring door het federale crisiscentrum (NCCN). Dat kan gaan van een uitbreiding van de verplichting tot het dragen van een mondmasker, het sluiten van winkels, het instellen van een avondklok tot het in quarantaine plaatsen van een wijk, straat, of gemeente.  De VVSG vraagt dat die goedkeuring niet leidt tot een logge en zware procedure die op het terrein vertragend werkt. Burgemeesters willen snel en efficiënt maatregelen kunnen nemen, dat is ook wat van hen verwacht wordt en ze hebben hier voldoende ervaring mee.

Implementatie op het terrein voorbereiden

De Vlaamse overheid stuurde gisteren een ontwerp van het draaiboek naar de burgemeesters. Bij de leidraad horen ook een toolbox met maatregelen ter beheersing van een corona-uitbraak, een lijst met vaak gestelde vragen (FAQ), en sectorale draaiboeken (bv. voor woon-zorgcentra, scholen, sportkampen). Verwacht wordt dat de Nationale Veiligheidsraad het draaiboek formeel zal goedkeuren op 23 juli 2020.

Hoewel noodplanning geen onbekende is voor de gemeenten, zal de implementatie op het terrein voorbereiding vergen. Zo moet de gemeentelijke crisiscel worden samengesteld, contactpersonen aangeduid, scenario’s doorgenomen, verschillende diensten op de hoogte gebracht…

  • Bekijk het draaiboek voor de lokale uitbraak van Covid-19, met FAQ, toolbox, sectorale draaiboeken en praktijkvoorbeelden op vlaanderenhelpt.be.
  • Zie ook de leidraad voor de zorgraden over het beheersen van Covid-19-heropflakkeringen.
Nathalie Debast